Cedar Lake Ventures Chương Trình Liên Kết

Người liên kết với Cedar Lake Ventures có thể nhận tiền bằng cách giới thiệu người sử dụng đến các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi xem các đơn vị liên kết của chúng tôi là đối tác trong việc tạo ra lợi nhuận và lan truyền khắp các trang web của chúng tôi và muốn thưởng các đơn vị liên kết về việc tìm được người trở thành người dùng dài hạn cho các sản phẩm và dịch vụ được đưa ra.

Khi bạn giới thiệu một người dùng mới cho chúng tôi và họ đăng ký trong 30 ngày khi được giới thiệu, bạn nhận được 20% doanh số phát sinh từ người dùng đó trong 1 năm kể từ khi người dùng đó đăng ký. Không có giới hạn đối với số tiền mà bạn có thể kiếm được từ bất kỳ một người dùng nào trong thời gian 1 năm đó và cả đăng ký dài hạn và việc mua giấy phép tính đối với khoản tiền kiếm được từ việc liên kết của bạn.

Thời hạn 30 ngày cho người dùng nhiều thời gian để đăng ký. Thông thường người dùng cần đăng ký để sử dụng các trang web của chúng tôi cho có ích (tức là các kết qủa tải về), thế nên thông thường người dùng đăng ký ngay khá nhiều. Việc này sẽ làm cho bạn an tâm là nếu người dùng tìm ra các trang web của chúng tôi thông qua mọt trong các đường liên kết giới thiệu của bạn thì bạn sẽ tham gia và doanh số được tạo ra từ người dùng đó.

Bạn sẽ được trả tiền qua PayPal hàng tháng và không có khoản thanh toán tối thiểu.

Chương trình liên kết của Cedar Lake Ventures không có những số tối thiểu, thế nên bạn luôn luôn được trả tiền cho những gì bạn kiếm được, và bạn giữ thu nhập kiếm được trong suốt cả năm hơn là thấy các giới thiệu của bạn bỏ qua bạn cho những đợt mua sau đó.

Chúng tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy các điều khoản này rộng rãi hơn nhiều so với hầu hết các chương trình liên kết khác, khi mà việc cắt giảm của bạn thường bị giới hạn ở một lần mua duy nhất và bạn phải đạt một số tối thiểu nào đó trước khi các khoản thanh toán được trả.

Chỉ những câu hỏi nghiêm túc, xin vui lòng. Để làm nản chí các đăng ký không đáng kể, bạn sẽ không bắt đầu nhận các khoản thu liên kết cho đến khi 3 hoặc thêm một số người dùng được giới thiệu đã hoàn tất giao dịch.

Các Trang Web Được Bao Gồm

Những Điểm Nổi Bậc của Chương Trình

  • Các cookie giói thiệu: 30 ngày

  • Tiền Giới Thiệu: 20%

  • Thời hạn tham khảo: 1 năm kể từ khi tạo ra tài khoản người dùng

  • Bạn nhận được tiền giới thiệu trên doanh số phát sinh trong khoảng thời gian giới thiệu người dùng mới bởi bạn.

Quy Tắc Thanh Toán

  • Hàng tháng qua PayPal

  • 25 ngày sau khi kết thúc tháng

  • Không có khoản thanh toán tối thiểu

  • Tiền giới thiệu bắt đầu sau khi có 3 người sử dụng được giới thiệu bởi bạn mua một món hàng

Luật Định

Đăng ký cho chương trình liên kết